Nasze doświadczenie
Wasze bezpieczeństwo

Do małych firm

nieposiadających wydzielonych komórek bhp i ppoż. Pomagamy w zidentyfikowaniu i wypełnieniu wszelkich wymagań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a regulowanych przepisami bhp i ochrony przeciwpożarowej

Ekons BHP