Nasze doświadczenie
Wasze bezpieczeństwo

P.POŻ

Usługi oraz doradztwo

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia prowadzone są przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej wraz z użyciem sprzętu dydaktycznego jak: gaśnice do ćwiczeń i koc gaśniczy.

Oferujemy

  • szkolenia początkowe i okresowe dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • nadzór w zakładach pracy nad bezpieczeństwem pożarowym
  • sporządzanie i aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Ekons BHP