Nasze doświadczenie
Wasze bezpieczeństwo

Pierwsza pomoc

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego i certyfikowanego instruktora wraz z użyciem sprzętu dydaktycznego: Fantom, AED defibrylator, Kamizelka treningowa do zaksztuszeń (Act fast), Zestaw do pozoracji ran, Apteczka i opatrunki.

Obowiązek wyznaczenia pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, odpowiedzialnych za obsługę punktów pierwszej pomocy i apteczek spoczywa na każdym pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnionych osób

"Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"

Ekons

Ekons

87-100 Toruń
ul. Leszczynowa 32

505 369 831 - BHP
604 159 186 - Ppoż i pierwsza pomoc

ekons@ekons.pl

 

NIP: 879-234-87-56
REGON 340427420